Wielki format

Ukrywa się u nas pod hasłem – ŚCIANY, gdyż tak naprawdę sprowadza się ona do wielkich form reklamowych, zwykle drukowanych na winylu montowanych na ścianach budynków i rusztowaniach.

Najmodniejsza obecnie, może po za ambientem forma reklamy zewnętrznej. Jej sukces polega na wymiarze, którego nie sposób nie dostrzec. Stąd słuszne przekonanie reklamobiorców o jej niezwykłej skuteczności.

Powierzchnie tego typu zlokalizowane są w strefach szczególnie wzmożonego ruchu, zwykle usytuowane prostopadle do drogi.