Mobile

MOBIL jest reklamą dwustronną, umieszczoną na przyczepie, przeznaczoną do ekspozycji plakatów o wymiarach standardowego billboardu (2,38X5,04).

Największą siłę jego oddziaływania stanowi element ruchu. Dodatkową zaletą mobila jest możliwość dotarcia w rejony, w których brak jest innych nośników reklamy zewnętrznej, miejsca o szczególnym natężeniu ruchu, wyselekcjonowane rejony, dzielnice, miasta – w których znajduje się potencjalny odbiorca.

Mobil może stanowić wyłączny element kampanii reklamowej, ale jest również stosowany do intensyfikacji kampanii prowadzonej na innych nośnikach, głównie billboardach, lub słupach reklamowych.

Stanowi doskonały element kampanii informujących o wydarzeniach, imprezach, nowych produktach, czy otwarciach nowych obiektów handlowych.

Pełna usługa obejmuje:

  • oklejenie mobili
  • obwożenie mobili po trasie ustalonej uprzednio z klientem 8 godzin dziennie
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem kampanii
  • dokumentacją zdjąciową