O reklamie

Masowy zasięg

Proces fragmentaryzacji mediów elektronicznych i drukowanych powoduje, że reklama zewnętrzna pozostaje ostatnim medium masowym

Docieranie do aktywnych i pozostających poza zasięgiem innych mediów

W ostatnich latach obserwujemy zmianę stylu życia ludzi. Wzrasta liczba pojazdów na ulicach i wydłuża się czas codziennych podróży. Do atrakcyjnej dla wielu reklamodawców grupy – młodzieży, osób aktywnych zawodowo, reprezentujących duża siłą nabywczą – trudno jest dotrzeć przy pomocy innych mediów. Reklama zewnętrzna to medium ludzi aktywnych!

Wysoka częstotliwość kontaktu

Wynika z faktu, iż ludzie poruszając się wielokrotnie po tych samych trasach w ciągu tygodnia czy nawet jednego dnia, mają kontakt z wieloma ekspozycjami tej samej reklamy, dzięki czemu z łatwością zapamiętują przekaz reklamowy.

Oddziaływanie reklamy niewymagające zaangażowania woli odbiorców

Odbiornik telewizyjny można wyłączyć, gazetę wyrzucić, ale trudno poruszać się po ulicy z zamkniętymi oczami. Warunkiem oddziaływania reklamy jest po prostu wyjście na zewnątrz. Przekazy płynące z plakatów są odbierane niezależnie od woli odbiorcy.

Sugestywne oddziaływanie obrazem

Plakat najlepiej eksponuj markę, produkt, wygląd. Reklama zewnętrzna jest idealna dla produktów, dla których istotne są aspekty wizualne (np.: odzież, kosmetyki, żywność) jak również wtedy, gdy celem jest zaprezentowanie nowego produktu lub podkreślenie jakiejś jego cechy. Szerokie możliwości kształtowania przekazu reklamowego wykorzystującego nośnik i umieszczony na nim plakat sprawiają, iż reklama zewnętrzna oferuje niemal nieograniczony potencjał kreatywny.

Elastyczność

Kampania reklamy zewnętrznej może być przeprowadzona w całym kraju, w jednym województwie, mieście czy nawet w jednej dzielnicy. Wybór nośników reklamy zewnętrznej od tablic, przez podświetlane citylighty do spektakularnych powierzchni megasize pozwala na zrealizowanie różnych celów kampanii, a różnorodność umiejscowienia nośników sprawia, że za ich pośrednictwem można dotrzeć do różnych grup, wybranych odbiorców.

  • „Przyglądam się kotu, kot przygląda się mnie”. Tych siedem słów wystarcza, by przekaz płynący z plakatu został zrozumiały i zapamiętany. Czy prosty, łatwy i czytelny, czy też trudny i skomplikowany, powinien być krótki i interesujący, czasami wręcz prowokujący.
  • Gra kolorów to gra reklamy. Nawet najlepszy przekaz reklamowy, a szczególnie hasło, nie będą czytelne, gdy zaniechamy uwagi w sprawie kolorów. W warunkach otwartej przestrzeni przy graniczonej warunkami atmosferycznymi obserwacji (słońce, deszcz, śnieg, mgła itp.) najbardziej czytelnymi składnikami barw i tła są: czarne na żółtym lub czarne na białym, najgorszymi zaś żółte na czerwonym i czerwone na żółtym.
  • Napisy winny być projektowane zgodnie z przyjętymi regułami w życiu potocznym. Prosta czcionka, jej zwykły rodzaj i małe litery (poza początkiem zdania i nazw własnych). Stwarzają w ten sposób spokój dla zrozumiałego odbioru.
  • Akcenty zamieszczone zgodnie z koncentracją ludzkiego oka. Najlepiej poniżej lewego górnego rogu lub ostatecznie powyżej dolnego prawego rogu powierzchni ekspozycyjnej. Przy krótkotrwałym kontakcie zapamiętanie wzrokowe nie do uniknięcia.
  • Minimalizacja szczegółów i dodatków. Pozwala uzyskać lepsze i pełniejsze oddziaływanie na obserwatora.

Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej